Gallery

10haiti19mk 10haiti49mk 10haiti84mk polailai1 20111105-_sml6221 samsunspeaker kanoekahiko2 16922869654_1d8289bc0a_k DSC_0781.jpg 16927403953_5c0d6a2696_k yuki_4 14048185238_d4682b751f_b

Kristi Yamaguchi Downtown Ice 2015

San Jose, CA
November 16, 2015

Photos courtesy of Angel, Annalise, Bill, Christine, Niecey, and Kumu Kaui.